Thursday, 11 November 2010

Minotaurus


Minotaurus staty i brons och koppar som med sina halvslutna röda ögon ser ut att sova.


Väcks lätt till vrede över dom som inte visar vördnad inför lugnet och renheten som råder i rummet.

1 comment:

Anita said...

Passer på rommet!!Det likte jeg!:))